มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดการเรียนการสอนโครงการ Pre-teacher program

pre-teacher 15 มิ.ย._1

pre-teacher 15 มิ.ย._2

pre-teacher 15 มิ.ย._3

pre-teacher 15 มิ.ย._4

pre-teacher 15 มิ.ย._5

pre-teacher 15 มิ.ย._6

pre-teacher 15 มิ.ย._7

pre-teacher 15 มิ.ย._8

pre-teacher 15 มิ.ย._9

pre-teacher 15 มิ.ย._10

pre-teacher 15 มิ.ย._11

pre-teacher 15 มิ.ย._12

pre-teacher 15 มิ.ย._13

pre-teacher 15 มิ.ย._14

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดการเรียนการสอนโครงการ Pre-teacher program โดยในวันนี้มีจัดการเรียนการสอน 2 รายวิชา ได้แก่ ช่วงเช้าเวลา 09.00-12.00 น. เรียนในเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับครูปฐมวัย โดยอาจารย์ชัชรี สุนทราภัย และเรื่อง การศึกษาไทย 4.0 โดยอาจารย์พันทิพย์ สิงห์ปาน ในเวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 533 อาคาร 5 ศูนย์นครนายก

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *