มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

อาจารย์ประจำศูนย์นครนายก นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชั้นปีที่ 5

นิเทศ 20 มิ.ย._170621_0001

นิเทศ 20 มิ.ย._170621_0002

นิเทศ 20 มิ.ย._170621_0003

นิเทศ 20 มิ.ย._170621_0004

นิเทศ 20 มิ.ย._170621_0005

นิเทศ 20 มิ.ย._170621_0006

นิเทศ 20 มิ.ย._170621_0007

นิเทศ 20 มิ.ย._170621_0008

นิเทศ 20 มิ.ย._170621_0009

นิเทศ 20 มิ.ย._170621_0010

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยอาจารย์จิราภรณ์ ยกอินทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนอนุบาลคุณากรในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครนายก

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *