มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจการนักศึกษา ในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 5.0 กับทิศทางการปรับตัวด้านกิจการนักศึกษา”

กิจการนศ.22-23มิ.ย._1

กิจการนศ.22-23มิ.ย._2

กิจการนศ.22-23มิ.ย._3

กิจการนศ.22-23มิ.ย._4

กิจการนศ.22-23มิ.ย._5

กิจการนศ.22-23มิ.ย._6

กิจการนศ.22-23มิ.ย._7

กิจการนศ.22-23มิ.ย._8

กิจการนศ.22-23มิ.ย._9

กิจการนศ.22-23มิ.ย._10

กิจการนศ.22-23มิ.ย._11

กิจการนศ.22-23มิ.ย._12

กิจการนศ.22-23มิ.ย._13

กิจการนศ.22-23มิ.ย._14

บุคลากรศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจการนักศึกษา ในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 5.0 กับทิศทางการปรับตัวด้านกิจการนักศึกษา” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน พร้อมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดและกล่าวบรรยายพิเศษ ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *