มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มสด.นครนายก ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชั้นปีที่ 5

นิเทศ 23มิ.ย._1

นิเทศ 23มิ.ย._2

นิเทศ 23มิ.ย._3

นิเทศ 23มิ.ย._4

นิเทศ 23มิ.ย._5

นิเทศ 23มิ.ย._6

นิเทศ 23มิ.ย._7

นิเทศ 23มิ.ย._8

นิเทศ 23มิ.ย._9

นิเทศ 23มิ.ย._10

นิเทศ 23มิ.ย._11

นิเทศ 23มิ.ย._12

นิเทศ 23มิ.ย._13

นิเทศ 23มิ.ย._14

นิเทศ 23มิ.ย._15

นิเทศ 23มิ.ย._16

นิเทศ 23มิ.ย._17

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. อาจารย์อัญชิษฐา ปิยะจิติ และอาจารย์กุลธิดา มีสมบูรณ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว จังหวัดนครนายก และโรงเรียน เทศบาล 4 อุดมวิทย์สมใจ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นการติดตามและรับฟังปัญหาที่นักศึกษาได้พบ

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *