มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมบันทึกความร่วมมือโครงการสานพลังสร้างมาตราการองค์กร

อบรมตำรวจ27มิ.ย._1

อบรมตำรวจ27มิ.ย._2

อบรมตำรวจ27มิ.ย._3

อบรมตำรวจ27มิ.ย._4

อบรมตำรวจ27มิ.ย._5

อบรมตำรวจ27มิ.ย._6

อบรมตำรวจ27มิ.ย._7

อบรมตำรวจ27มิ.ย._8

อบรมตำรวจ27มิ.ย._9

อบรมตำรวจ27มิ.ย._10

อบรมตำรวจ27มิ.ย._11

อบรมตำรวจ27มิ.ย._12

อบรมตำรวจ27มิ.ย._13

อบรมตำรวจ27มิ.ย._14

อบรมตำรวจ27มิ.ย._15

อบรมตำรวจ27มิ.ย._16

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-11.00 น. นำโดยนายศุภพล กิจศรีนภดล เข้าร่วมบันทึกความร่วมมือโครงการสานพลังสร้างมาตราการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน ระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก กับทีมเครือข่ายป้องกับอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดนครนายก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบายแห่งรัฐ โดยการส่งเสริมให้มีมาตราการเพื่อความปลอดภัยทางถนนขึ้นภายในองค์กร อีกทั้งยังส่งเสริมด้านความปลอดภัยในอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอีกทางหนึ่งด้วย ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายก อ.เมือง จ.นครนายก

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *