มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

เทศบาลเมืองนครนายก ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

ขอใช้ห้อง20กค._1

ขอใช้ห้อง20กค._2

ขอใช้ห้อง20กค._3

ขอใช้ห้อง20กค._4

ขอใช้ห้อง20กค._5

ขอใช้ห้อง20กค._6

ขอใช้ห้อง20กค._7

ขอใช้ห้อง20กค._8

ขอใช้ห้อง20กค._9

ขอใช้ห้อง20กค._10

ขอใช้ห้อง20กค._11

ขอใช้ห้อง20กค._12

ขอใช้ห้อง20กค._13

 

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองนครนายก ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เพื่อใช้ประชุมการจัดทำร่างแผนการพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ณ ห้องประชุมเฟื่องขจร ชั้น 5 ห้อง 651 อาคารประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *