มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าร่วมประชุมสัมมนาขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน จังหวัดนครนายก พ.ศ.2560-2564 (ครั้งที่ 2)

ขับเคลื่อนคน20ก.ค._1

ขับเคลื่อนคน20ก.ค._2

ขับเคลื่อนคน20ก.ค._3

ขับเคลื่อนคน20ก.ค._4

ขับเคลื่อนคน20ก.ค._5

ขับเคลื่อนคน20ก.ค._6

ขับเคลื่อนคน20ก.ค._7

ขับเคลื่อนคน20ก.ค._8

ขับเคลื่อนคน20ก.ค._9

ขับเคลื่อนคน20ก.ค._10

ขับเคลื่อนคน20ก.ค._11

ขับเคลื่อนคน20ก.ค._12

ขับเคลื่อนคน20ก.ค._13

ขับเคลื่อนคน20ก.ค._14

ขับเคลื่อนคน20ก.ค._15

ขับเคลื่อนคน20ก.ค._16

ขับเคลื่อนคน20ก.ค._17

ขับเคลื่อนคน20ก.ค._18

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00-16.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าร่วมประชุมสัมมนาขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน จังหวัดนครนายก พ.ศ.2560-2564 (ครั้งที่ 2) เพื่อนำผลปฏิบัติงานในปี 2560 เข้าบรรจุในผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน จังหวัดนครนายก และรายงานต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน นครนายก โดยมีดร.ประดิษฐ์  ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานคณะอนุกรรมการ ณ ห้องราวินทรา โรงแรมจันทรา รีสอร์

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *