มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครู20กค._1

พิธีไหว้ครู20กค._2

พิธีไหว้ครู20กค._3

พิธีไหว้ครู20กค._4

พิธีไหว้ครู20กค._5

พิธีไหว้ครู20กค._6

พิธีไหว้ครู20กค._7

พิธีไหว้ครู20กค._8

พิธีไหว้ครู20กค._9

พิธีไหว้ครู20กค._10

พิธีไหว้ครู20กค._11

พิธีไหว้ครู20กค._12

พิธีไหว้ครู20กค._13

พิธีไหว้ครู20กค._14

พิธีไหว้ครู20กค._15

พิธีไหว้ครู20กค._16

พิธีไหว้ครู20กค._17

พิธีไหว้ครู20กค._18

พิธีไหว้ครู20กค._19

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00-11.00 น. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของคุณครูที่ได้อบรมสั่งสอนนักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า เพื่อเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมต่อไป โดยได้รับเกียรติจากคุณครูศรชัย
อุตสีนอก ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก และคุณธัญญา เกษตรภิบาล ผู้จัดการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ ห้องขจร ห้อง 652 อาคารประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *