วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าร่วมประชุมการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท้องถิ่นและตัวชี้วัดคุณภาพสู่ความเป็นเลิศต่อคณะกรรมการการจัดการศึกษาท้องถิ่น จังหวัดนครนายก ณ ห้องประชุมท้องถิ่น จังหวัดนครนายก เวลา 10.00-12.00 น.

 

 

We cannot display this gallery