วันที่ 19 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการ ต้อนรับ ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ พร้อมทั้ง นายจิตวัฒน์ วิกสิต รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนครนายก นายสรกรานต์ แป้วบุญสม พัฒนาการจังหวัดนครนายก และร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่ง พล.ต.ต.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดนครนายก โดยมี คณะครูจากโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ จังหวัดนครนายก เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย เวลา 17.00-21.00 น. ณ ห้องขจร 651 ศูนย์ฯนครนาย

 

We cannot display this gallery