มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะส่วนงานอื่นเทียบเท่าคณะ วิทยาเขตและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 21 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการ ต้อนรับคณะกรรมการในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ บัณฑิตวิทยาลัย (ประธาน)

อาจารย์กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ (กรรมการ)

อาจารย์ภัทรานิษฐ์  ศุภกิจโกศล คณะวิทยาการจัดการ (กรรมการ)

และคุณครรชิต อนุกูล คณะครุศาสตร์ (กรรมการ)

เวลา 09.00 น. ณ ห้อง ขจร 652 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

 

 

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”190″ override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”120″ thumbnail_height=”90″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”60″ number_of_columns=”4″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *