ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำบุคลากรศูนย์นครนายก ส่งมอบดอกไม้จันทร์(ดอกดารารัตน์) จำนวน 3,000 ดอก ให้แก่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ดร.นกุล ฤกษ์จริจุมพล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นตัวแทนรับมอบ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น.

 

 

We cannot display this gallery