วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำบุคลากรศูนย์นครนายก ส่งมอบดอกไม้จันน์(ดอกดารารัตน์) ให้แก่ตัวแทนพัฒนาการจังหวัดนครนายก ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

 

 

We cannot display this gallery