มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์นครนายกประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2561

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2561 โดยมีวาระการประชุม ผลการดำเนินการของศูนย์การศึกษาในรอบที่ผ่านมาและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ปี 2561 การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน รายงานความก้าวหน้าโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากข้าว เป็นต้น ในวันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 9.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุม 554 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *