วันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 โดยมีบุคลากรเข้าร่วม ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก