มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์ฯนครนายก จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย จัดการเรียนการสอนในรายวิชา 1005809 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 จึงจัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์ มาบรรยายในหัวข้อกระบวนการขอใบประกอบวิชาชีพครู เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ถึงขั้นตอนการขอใบประกอบวิชาชีพครู ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *