มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดพิธีบวงสรวงและตั้งศาลพระภูมิชัยมงคล

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดพิธีบวงสรวงและตั้งศาลพระภูมิชัยมงคล นำโดย รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและตั้งศาลพระภูมิชัยมงคล โดยมีพระมงคลวุฒาจารย์ (หลวงพ่อพูน) วัดบ้านแพน และพระครูปลัดสราวุธ ปญฺญาวุโธ วัดลาดชะโด จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ประกอบพิธี ซึ่งมีบุคลากรศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในเวลา 8.30-10.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *