มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าทอพวนบ้านใหม่

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยนายจักรพันธ์ อบอวล เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ในรายวิชา ภาษาและวัฒนธรรม(Languages and Cultures) ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าทอพวนบ้านใหม่ โดยได้ศึกษาประวัติความเป็นมา และกระบวนการในการทำผ้าทอ หลังจากนั้นได้เดินทางไปโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เยี่ยมชมและศึกษายาแผนโบราณและเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทย ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30-12.00 น.

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *