มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ห้องคอมพิวเตอร์

ด้วยจังหวัดนครนายก มีนโยบายที่จะส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมด้านกีฬา ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดนครนายก ให้มีความรู้ ความสามารถด้านกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และนันทนาการขึ้น จึงมีแนวคิดที่จะร่วมกับกรมพลศึกษา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ “นครนายกเกมส์” ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 1-6 มีนาคม 2561 จึงขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ห้องคอมพิวเตอร์/พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และนักศึกษาสำหรับคีย์ข้อมูลรายงานผลการแข่งขัน โดยวันนี้ได้ฝึกซ้อมการคีย์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อปฏิบัติงานสำหรับวันจริง ในเวลา 10.00-12.00 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *