ในการแข่งขัน กีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 “นครนายกเกมส์”มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก สนับสนุนสถานที่ ศูนย์ Press Center/ประมวลผล โดยมีสถานที่ห้องคอมพิวเตอร์/พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และนักศึกษาสำหรับคีย์ข้อมูลรายงานผลการแข่งขัน เพื่อให้การดำเนินการจัดการแข่งขันฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตั้งแต่วันที่ 1-6 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก