มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบสอบคัดเลือก ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๕ รับตรงอิสระ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้