มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมงานเทศกาลกินข้าว กินปลา@นครนายก

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมงานเทศกาลกินข้าว กินปลา@นครนายก โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการเปิดงานดังกล่าว ภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าพื้นบ้าน ผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงสินค้าภูมิปัญญาจากชุมชนในจังหวัดนครนายก และของดีแต่ละอำเภอแต่ละหมู่บ้าน ในการนี้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ได้จัดทำผลิตภัณฑ์จากข้าว 10 ชนิด เพื่อร่วมงานโดยร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครนายก เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดให้กับท้องถิ่นและชุมชน ในเวลา 15.00-18.00 น. ณ ตลาดกลางสินค้าพื้นเมือง จังหวัดนครนายก

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *