มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย อ.ประพิมพ์ใจ เปี่ยมคุ้ม และนายจักรพันธ์ อบอวล พร้อมด้วยนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสารทลาว เรียนรู้ประเพณีของชุมชนและการทำขนมกะยาสารท ในวันที่ 22 กันยายน 2561 ณ วัดคีรีวัน ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก