มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมวิ่งขึ้นเขื่อนขุนด่านปราการชล

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมวิ่งขึ้นเขื่อนขุนด่านปราการชล ซึ่งเป็นกิจกรรมรับน้องใหม่ของศูนย์การศึกษานครนายก ที่จัดเพื่อให้รุ่นพี่รุ่นน้องได้เดินทางร่วมกัน จากถนนทางขึ้นเขื่อนไปจนถึงเขื่อนเป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร ที่สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 การเดินและวิ่งร่วมกันนี้ยังแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างสัมพันธ์อันดีร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึงเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป ในวันที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 05.00-08.00 น. ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *