มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดกิจกรรมบริการวิชาการปรับสภาพแวดล้อมในห้องเรียน และมอบสื่อพี่เพื่อน้อง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โดยคณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 4 จัดกิจกรรมบริการวิชาการปรับสภาพแวดล้อมในห้องเรียน และมอบสื่อพี่เพื่อน้องเพื่อเป็นการบูรณาการรายวิชาการเล่นในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและรายวิชาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา นำโดยอาจารย์อัญชิษฐา ปิยะจิตติ อาจารย์จิราภรณ์ ยกอินทร์ และอาจารย์ฉัตรทราวดี บุญถนอม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาในการทำสื่อ การจัดสภาพแวดล้อม วิเคราะห์การเล่นให้เหมาะสมกับพัฒนาการ และการบริการวิชาการแก่โรงเรียนในเครือข่าย วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-15.00 น. ณ โรงเรียนวัดหนองทองทราย จ.นครนายก

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *