มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์นครนายกจัดอบรมเสริมประสบการณ์ การทำวิจัยในชั้นเรียนให้กับนักศึกษาโครงการความร่วมมือ รมป.

ศูนย์นครนายกจัดอบรมเสริมประสบการณ์ การทำวิจัยในชั้นเรียนให้กับนักศึกษาโครงการความร่วมมือ รมป. และเปิดคลีนิคแนะนำและออกแบบการวิจัยในชั้นเรียนให้กับนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง มาเป็นวิทยาการบรรยายและให้กับแนะนำกับนักศึกษาพร้อมอาจารย์นิเทศและอาจารย์พี่เลี้ยง

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *