มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดสัมมนาระหว่างการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่ 3

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดสัมมนาระหว่างการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 เรื่อง “การขอใบประกอบวิชาชีพของนักศึกษา” นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์ และคณะให้เกียรติเป็นวิทยากรในงานดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า 651 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *