มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสัญจร จัดเสวนาหัวข้อ “How to be Successful ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในชีวิต/ประสบความสำเร็จในชีวิตต้องทำอย่างไร”

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสัญจร จัดเสวนาหัวข้อ “How to be Successful ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในชีวิต/ประสบความสำเร็จในชีวิตต้องทำอย่างไร” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉิดฉิน สุกปลั่ง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ กล่าวเปิดการเสวนาดังกล่าว ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.00-12.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

 
 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *