ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธีทำบุญหอพัก ประจำปี 2562 โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดบุญนาครักขิตาราม จำนวน 9 รูป มาทำพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์และนักศึกษา วันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก