มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดงาน Bye Nior 2019 ขึ้นเพื่อเป็นการแสดงการรำลึกและอำลารุ่นพี่บัณฑิต เป็นการสื่อสารความร่วมมือในสัมพันธภาพอันดีภายในหมู่คณะระหว่างพี่บัณฑิตที่มีต่อสถาบันการศึกษา วันที่ 2 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก