มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประชุมร่วมกับสำนักกิจการพิเศษ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ ต้อนรับ ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษและคณะ ในการร่วมปรึกษาหารือแผนและนโยบายในการดำเนินงานของสระว่ายน้ำเพื่อให้เป็นมาตราฐานเดียวกัน พร้อมทั้งเยี่ยมชมระบบการทำงานของสระว่ายน้ำ วันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย(สระว่ายน้ำ)

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *