มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดยอาจารย์ธมลวรรณ เปรมศรี รองผู้อำนวยการฯ พร้อมทั้งบุคลากร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและเทศน์มหาชาติชาดกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในมหามงคลการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 “ทศชาติราชสดุดี เฉลิมพระบารมี ทศมินทราชา” ซึ่งมีการแสดงพระธรรมเทศนาการเทศนา 2 กณฑ์ ดังนี้ กันฑ์ทศชาติ – ทศบารมี กัณฑ์คาถาพัน 1000 พระคาถา วันที่ 2 เมษายน 2562 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต