มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก จัดโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก จัดโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้แก่ครูโรงเรียนเอกชนและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 50 คน เพื่อส่งเสริมครูโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยตามมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา พัฒนาการจัดการเรียนรู้และศักยภาพครู ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และนำความรู้ไปจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *