มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรม RC และกิจกรรม Field trip

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรม RC โดยให้นักศึกษาตามหาเครื่องออกกำลังกายตามภาพปริศนาที่กำหนดให้ และนำเสนอชื่อเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ตามด้วยกิจกรรม Field trip ให้นักศึกษาได้ไปทัศนศึกษาที่ Tesco Lotus ค้นหาสิ่งของตามโจทย์แล้วถ่ายรูปสิ่งของนั้นๆพร้อมนำเสนอภาพและชี้แจงเหตุผลสิ่งของที่ตนเองเลือกซื้อ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น.

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *