มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมตักบาตรด้วยใจที่เป็นสุข

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมตักบาตร โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 2 รูป จากวัดเจดีย์ทอง จังหวัดนครนายก โดยมีอาจารย์เมธาวี กันพูล อาจารย์ประจำหลักสูตร พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รหัส 62 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *