มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ พร้อมทั้งบุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมงาน “เทศกาลแห่เทียน ไทยเวียง คีรีวัน” โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการประกวดรถแห่เทียนพรรษา ชมนิทรรศการประติมากรรมพุทธศิลป์ และการแสดงวัฒนธรรมชาวไทยเวียง ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.00-17.00 น. ณ วัดคีรีวัน จังหวัดนครนายก