มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดโครงการก้าวแรกสู่ มสด. ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 2 )

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดโครงการก้าวแรกสู่ มสด. ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 2 ) ในกิจกรรมปฏิบัติธรรมธรรมะสำหรับครู โดยได้รับเกียรติจากพระอิทธิกร ฐิตวณโณ และคณะ บรรยายและฝึกกิจกรรมกลุ่มในเรื่อง “ความเป็นพลเมืองโลกที่ดี” และ “คุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต” มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร รักษาศีล และฟังพระธรรมเทศนา ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 7.30-20.00 น. ณ วัดสุตธรรมาราม จังหวัดนครนายก

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *