มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายกร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี

คณะผูุ้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมพิธีถวายสดุดีน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฏหมายไทย ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดนครนายก

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *