มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก คว้ารางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ได้ส่งนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2562 โดยการใช้ผ้าขาวม้าจากชุมชนไทยพวนในการผลิตสื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย โดยมี ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร และ อาจารย์อัญชิษฐา ปิยะจิตติ เป็นที่ปรึกษาในการประกวด และได้คว้ารางวัลชมเชย หนึ่งใน 32 รางวัล จากการประกวด โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งหมด 144 ผลงาน ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *