มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดงาน “สานฝัน สรรค์สร้าง ปฐมวัย นครนายก”

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดงานมหกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดนครนายก “สานฝัน สรรค์สร้าง ปฐมวัย นครนายก” โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และท่านได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับหัวข้อ “จังหวัดนครนายกกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย” รวมทั้งในงานได้จัดเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “พอถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว” ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาปฐมวัย ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาทิ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ ดร.สุวิชชา เนียมสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ และ อาจารย์ศรชัย อุตสีนอก ครูใหญ่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น การประกวดเล่านิทานประกอบการแสดง การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย การประกวดร้องเพลง การประกวดเต้นแอโรบิค การประกวดหนูน้อยสุขภาพดี พร้อมทั้งมีการเปิดบ้านสาธิตชมนิทรรศการรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโครงการละออพลัส ของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ณ อาคารประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *