มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ เข้าร่วมการประชุมติดตาม “โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 เพื่อสร้างพลเมืองดีต่อสังคม” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก และมีนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562  ณ ห้องประชุมขุนด่าน ศาลากลางจังหวัดนครนายก