มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ร่วมการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง บุคลากรศูนย์ฯ และบุคลากรของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เข้าร่วมการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวมอบนโยบายในทำงานของบุคลากร ในเรื่องการทำงาน กระบวนการคิด และการพัฒนาทักษะในการทำงาน  โดยต้องเร่งพัฒนาตนเองให้ทันต่อเหตุการณ์  พร้อมเน้นย้ำ เรื่อง “ Design Thinking ” บุคลากรควรพัฒนากระบวนการความคิดเชิงออกแบบ หรือ วิธีคิดให้รวดเร็ว และรู้จักขายความรู้ – ความสามารถที่เรามี บนความเชี่ยวชาญที่ตนเองถนัด และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่น เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ๆหากเราทำได้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะกลายเป็น มหาวิทยาลัยที่จิ๋วแต่แจ๋ว และอยู่รอดได้ในอนาคต ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *