มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก จัดการประชุมสัมมนาองค์คณะบุคคลในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก โดยมีนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก