มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายกจัดประชุมสรุปโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงาน (Mindset) ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย” รุ่นสำหรับคุณครูผู้สอน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดประชุมสรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงาน (Mindset) ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย” รุ่นสำหรับคุณครูผู้สอน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานต่างๆ ที่ผ่านมา และวางแผนในการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับรุ่นผู้บริหารต่อไป ในวันที่ 27 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 14.30 – 16.30 น. ณ อาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *