โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดงานกีฬาสี Sport Day 2019 โดยมี ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และนายศรชัย อุตสีนอก ครูใหญ่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดงานและดำเนินการกิจกรรมกีฬาต่าง ๆ โดยภายในงานมีนักเรียนและผู้ปกครองให้ความสนใจ มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป ณ บริเวณสนามหญ้า อาคารศูนย์ส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก