มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยอาจารย์ประจำหลักสูตร จัดกิจกรรม “Love in the box บอกรักเพื่อน อาจารย์ และบุคลากร ผ่านกล่องแห่งความรัก” โดยมีการสุ่มจับฉลากข้อความบอกรัก พร้อมรับของรางวัลจากหลักสูตร ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 -15.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก