มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ จัดประชุม “การเตรียมความพร้อมโครงการ Coaching สำหรับกลุ่มผู้ปกครองเด็กปฐมวัย” เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติการจัดเตรียมงานของกลุ่มผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในจังหวัดนครนายก ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก