มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดการประชุม “ชี้แจงแผนกิจกรรมโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ที่ได้ผลการประเมินจากสมศ. ในรอบที่ผ่านมาในระดับต้องปรับปรุง”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง จัดการประชุม “ชี้แจงแผนกิจกรรมโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ที่ได้ผลการประเมินจากสมศ. ในรอบที่ผ่านมาในระดับต้องปรับปรุง” ให้แก่ หัวหน้า / ศูนย์รักษาการฯ และครูศูนย์ ฯ พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กในภาพรวมให้ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับที่ดีขึ้นและมีคุณภาพมาตรฐานตามที่ สมศ. ได้กำหนดไว้ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. -16.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *