มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จังหวัดนครนายก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย” ตามโครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดนครนายก โดยมี นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีเปิดงาน จัดขึ้นในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมศรีนาวา ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *