มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายกร่วมการประชุม คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2 / 2563

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2 / 2563 จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมขุนด่าน ศาลากลางจังหวัดนครนายก ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *